PRÍRUČKA NA JAZDU V TERÉNE

S niekoľkými radami a starým dobrým zdravým rozumom môže v teréne jazdiť v modeli Jeep® 4x4 takmer každý. Jednoducho kliknite na položku v obsahu a prečítajte si zopár základných informácií. A nezabudnite na tie s palcom hore!

PRIPRAVTE SA

Pred jazdou v teréne vždy skontrolujte vozidlo. Skontrolujte, či je upevnený akumulátor, či sú všetky hadice v dobrom stave a či máte dostatok oleja a kvapalín, vrátane paliva. Takisto skontrolujte, či sú všetky štyri pneumatiky v dobrom stave a či sú nahustené na správny tlak. Nejazdite sami, najmä nie do neznámeho územia.

VYZERAJTE DOPREDU

Len čo vojdete do terénu, vozidlo prepnite do režimu 4WD vždy, ak by mohla nastať situácia, ktorá bude vyžadovať dodatočnú trakciu. Keď zapadnete, ťažko aktivujete 4WD. Zvyknite si pozerať sa ponad kapotu, pozerajte zľava doprava, aby ste jasne videli, k čomu sa v teréne približujete. Ak budete sledovať len ľavú pneumatiku, s vysokou pravdepodobnosťou sa pravá pneumatika dostane do ťažkostí. Nevykláňajte hlavu mimo vozidla, aby ste zistili, čo sa deje (na to je sklápateľné čelné sklo v modeli Wrangler). Veľa skúsených vodičov odporúča, aby ste v náročnom teréne palce držali smerom nahor a mimo lúčov volantu. Napríklad, ak pneumatika náhle spadne zo skaly, volant sa môže rýchlo otočiť a lúčom zachytiť palec. Au! Vo všeobecnosti platí, že vo vozidlách s posilňovačom riadenia, ako sú všetky vozidlá Jeep®, sa znižuje riziko náhleho otáčania volantu.

JAZDITE POMALY

Počas jazdy v náročnom teréne nepotrebujete rýchlosť ani výkon. Pri zapnutej redukcii 4WD sa na nízkom prevodovom stupni a pri jazde nízkou rýchlosťou na voľnobehu zvyčajne dostanete s modelom Jeep® cez prekážky. V mnohých prípadoch je v prípade manuálnej prevodovky najlepšie pomaly zapájať spojku a nechať vozidlo prechádzať cez prekážky na najnižšom prevodovom stupni. V skutočnosti je priemerná rýchlosť na trase Rubicon Trail iba 1 – 8 kilometrov za hodinu.

SNEH A BLATO

Vo všeobecnosti platí, že keď sa na jazdnom povrchu nachádza sneh alebo blato, nastal správny čas zapnúť voliteľný systém 4WD. Ak máte permanentný systém, napríklad Quadra-Trac I®, nemusíte robiť nič. Ak ťaháte náklad v hlbokom snehu, prípadne ak požadujete pri nižších rýchlostiach väčšiu kontrolu, preraďte na nízky prevodový stupeň a v prípade potreby aktivujte na rozvodovke redukciu 4WD-LOW (Quadra-Trac I a Quadra-Trac® SRT® nemajú redukciu). Nezaraďujte nižší stupeň, než je potrebný na udržanie hybnosti. Nadmerné otáčky motora môžu mať za následok pretáčanie kolies a stratu priľnavosti. Ak v snehu alebo blate začnete strácať trakciu, rýchlo otočte volantom do jednej a druhej strany. Tento postup vo všeobecnosti pomáha kolesám zaryť sa do čerstvého terénu a vytiahnuť vás. Ak stratíte trakciu, ZASTAVTE. Prekĺzavajúce kolesá vás len zahrabú hlbšie. Kľúčom je udržať hybnosť dopredu.

PIESOK

Pre lepšiu trakciu v piesku znížte tlak vzduchu o 10 až 12 libier pod normálny tlak platný pre bežné pneumatiky. (Po použití v týchto podmienkach obnovte normálny tlak.) Na udržanie hybnosti dopredu skúste režim 4WD bez redukcie. V závislosti od stavu piesku môže byť potrebné zapnúť redukciu 4WD a zaradiť iný prevodový stupeň. Ak je to možné, snažte sa vykonávať širšie oblúky. Prudké zatáčanie silne spomaľuje vozidlo a môžete zapadnúť. Znova, kľúčom je udržať hybnosť dopredu.

KOPCE

Pri jazde na kopci VŽDY jazdite rovno hore alebo dole. Pred jazdou do kopca je rozumné vedieť, čo je na druhej strane. Na úpätí kopca použite väčší výkon. Keď sa priblížite k vrcholu a kým prejdete cez hrebeň, znížte výkon. Ak cestou hore zastanete, cúvajte priamo nadol na spätnom chode. Pri jazde z kopca vždy používajte najnižší prevodový stupeň na manuálnej prevodovke. Pri jazde z kopca s redukciou neodpájajte spojku a nenechajte vozidlo bežať na voľnobeh. V opačnom prípade by sa mohol vážne poškodiť kotúč spojky. Nechajte, nech vás spomalia prevodové stupne a kompresia motora. Brzdy používajte len na jemnú úpravu rýchlosti. Ak je vo výbave automatická prevodovka, použite redukciu a nastavenie najpomalšej jazdy. POZNÁMKA: NIKDY nejazdite hore kopcom krížom. Ak je kopec veľmi strmý a nemáte istotu, že to vy alebo vaše vozidlo zvládnete, nepokúšajte sa o prejazd. Nikdy nejazdite na strmom svahu bokom, pretože to môže viesť k nestabilite vozidla. Jazda v teréne môže byť náročná. Pamätajte – jazdite čo najpomalšie. Používajte zdravý rozum, pričom najdôležitejšia je bezpečnosť.

JAZDA PO SKALÁCH

Tento spôsob jazdy sa niekedy nazýva aj „plazenie“. Pri jazde cez prekážky, ako sú skaly alebo polená, použite nízky prevodový stupeň a redukciu 4WD a nechajte vozidlo plaziť sa na voľnobehu (používajte čo najmenej plynu). Ponad skaly nikdy nejazdite „obkročmo“. Vozidlo so svetlou výškou 25 centimetrov neprejde ponad 30-centimetrový balvan! S pneumatikou prejdite na vrchol skaly a pomaly cez ňu prechádzajte. Ak počujete odieranie, nepanikárte. Najťažší nápor si odnesú spodné ochranné kryty a bočné spodné ochranné lišty vášho modelu Jeep® 4x4 (táto výbava sa líši v závislosti od typu verzie Jeep® 4x4 a zakúpenej alebo prenajatej výbavy). Zníženie tlaku v pneumatikách o 3 až 5 libier zlepší trakciu a pomáha predchádzať defektu. (Po použití v týchto podmienkach obnovte normálny tlak.) Nezabúdajte, že ideálna rýchlosť jazdy cez skaly je 1 až 5 kilometrov za hodinu.

POSTUPUJTE OPATRNE

Nechajte terén v lepšom stave než na začiatku. Dodržujte značky a zostaňte na trasách a v rekreačných oblastiach schválených na jazdu v teréne. Používajte zdravý rozum a chráňte krásu a osamotenosť oblasti. V prírode nič nenechávajte, radšej zodvihnite a odhoďte všetky odpadky, ktoré tam ponechali ostatní. A ak terén vyzerá obzvlášť nestabilne, použite alternatívnu trasu. Bližšie informácie o tom, ako postupovať opatrne, nájdete na stránke treadlightly.org. Nechajte terén v lepšom stave než na začiatku.