Aký je rozdiel medzi permanentnými a zapínateľnými systémami 4WD?

Permanentné systémy 4WD využívajú stredový diferenciál, ktorý umožňuje otáčanie predného a zadného hnacieho hriadeľa rôznymi otáčkami, čo umožňuje zapojenie na suchých povrchoch za bežných jazdných podmienok. Zapínateľný systém nepoužíva stredový diferenciál. Predný a zadný hnací hriadeľ sú zapojené dohromady. V prípade zapínateľného systému by ste za normálnych jazdných podmienok mali používať režim 2WD. Režim 4WD používajte len v teréne alebo na mokrých, prípadne klzkých povrchoch.

Prečo nie je možné používať zapínateľný systém 4WD na suchých povrchoch?

Zapínateľné systémy 4WD účinne uzamknú predný a zadný hnací hriadeľ, čím sa vytvorí jedna pohonná jednotka, ktorá neumožňuje diferenciálne pôsobenie medzi predným a zadným hnacím hriadeľom. Pri nadmernom používaní na suchých povrchoch alebo v zákrutách sa môže vyskytnúť hluk a pnutie (Crow Hop). Takéto pnutie môže viesť k vytváraniu tepla a predčasnému zlyhaniu komponentov.

Prečo sa vyskytuje „Crow Hop“ (pnutie)?

Keď vozidlo zatáča, každé koleso sa otáča s iným polomerom kružnice, takže kolesá prejdú rôzne vzdialenosti rôznymi rýchlosťami. Ak sú predné a zadné nápravy zablokované dokopy a otáčajú sa na suchom povrchu, rozdiel v rýchlosti kolies niekedy vedie k pnutiu pohonu, ktorá sa uvoľní s „tresknutím“ alebo „vibrovaním“ vozidla, keď jedna z pneumatík stráca trakciu.

Môžem zaradiť režim 4WD bez redukcie v ľubovoľnej rýchlosti?

Zvoliť režim 4WD bez redukcie môžete, keď vozidlo stojí alebo jazdí. Ak vozidlo jazdí, zmena je povolená do rýchlosti 88 km/h.

Ako dlho možno jazdiť v režime 4WD bez redukcie?

V prípade zapínateľného systému sa odporúča dlhodobá jazda v režime 4WD bez redukcie len po mokrých, sypkých alebo klzkých povrchoch. V prípade permanentného systému nemusíte riešiť prepnutie do režimu 2WD po zlepšení povrchu vozovky.

Ako rýchlo možno jazdiť v režime 4WD bez redukcie?

Nemali by ste ísť rýchlejšie, než dovoľujú podmienky na ceste.

Čo je to redukcia 4WD?

Redukcia 4WD je režim špeciálne navrhnutý na dočasné použitie, ak je potrebná dodatočná trakcia a maximálny ťah. Predný a zadný hnací hriadeľ sa uzamknú dokopy a výkon motora sa prenáša cez iný súbor prevodových stupňov, aby sa znásobil krútiaci moment. Ak sa vozidlo pohybuje rýchlejšie ako 3 až 5 km/h, nepokúšajte sa aktivovať alebo deaktivovať redukciu. Tento režim nepoužívajte pri normálnej jazde.

Môžem zaradiť redukciu 4WD v ľubovoľnej rýchlosti?

Nie. Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou 3 až 5 km/h, na automatickej prevodovke zaraďte neutrál. V prípade manuálnej prevodovky stlačte spojkový pedál. Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou 3 až 5 km/h, páku rozvodovky posuňte pevne cez neutrál do polohy redukcie.

Ako rýchlo možno jazdiť v režime redukcie 4WD?

Neprekračujte rýchlosť 40 km/h.

Môžem zaradiť redukciu 4WD po zastavení?

Aktivácia alebo deaktivácia redukcie 4WD je možná aj po úplnom zastavení vozidla, avšak môže dôjsť k ťažkostiam, pretože zuby ozubených kolies správne nezapadli. Uprednostňovanou metódou zapnutia redukcie je spomaliť na 3 až 5 km/h a zaradiť neutrál. Stále sa pohybujte vpred a radiacu páku pevne presuňte do polohy redukcie. Potom zaraďte späť požadovaný prevodový stupeň. Podrobné pokyny si prečítajte v príručke majiteľa.

Čo ak nikdy nestlačím prepínač Selec-Terrain®?

V automatickom režime (AUTO) zvolí vozidlo automaticky správny systém pohonu podľa zistených podmienok.

Musí byť vozidlo zaparkované alebo sa musí hýbať, aby bolo možno ovládať zavesenie kolies Quadra-Lift® alebo systém Selec-Terrain®?

Ak chcete ovládať vzduchové zavesenie kolies Quadra-Lift® alebo nastavenia systému Selec-Terrain®, vozidlo môže byť zaparkované alebo môže jazdiť. Keď sa vozidlo pohybuje, vodič môže ručne vybrať príslušné nastavenie výšky systému Quadra-Lift, prípadne môže nechať vozidlo automaticky zvoliť optimálne nastavenie. Vodič môže taktiež použiť ovládač systému Selec-Terrain na optimalizáciu pohonných a brzdových systémov pre konkrétny terén. Pre rôzne nastavenia výšky systému Quadra-Lift sú nastavené hraničné hodnoty rýchlosti. Napríklad vodič môže aktivovať režim Park (parkovanie) pri rýchlosti do 19 km/h. Systém začne klesať do výšky parkovania, ak je rýchlosť vozidla do 10 km/h. Táto funkcia zabezpečuje, že výška parkovania sa dosiahne ešte pred opustením vozidla. Výška v režime jazdy v teréne je taktiež zhora obmedzená rýchlosťou, aby sa zachoval komfort jazdy.