Moje vozidlo nebolo používané už niekoľko týždňov. Keď ho budem chcieť znova používať, mám očakávať nejaké problémy?

Vaše vozidlo bolo skonštruované v súlade s najprísnejšími normami kvality. Existuje niekoľko opatrení, ktoré môžete vykonať vlastnými silami a ktoré, keď ich vykonáte, zaručia optimálne fungovanie komponentov, na ktoré má nepoužívanie vozidla najväčší vplyv.
Ak potrebujete nevyhnutnú pomoc, v súlade s nariadeniami týkajúcimi sa aktuálneho stavu pandémie, obráťte sa na autorizované servisné centrum v sieti spoločnosti FCA, ktoré je otvorené a v ktorom môžu špecializovaní technici MOPAR vykonať hĺbkovú kontrolu vozidla.

Ako mám dezinfikovať kabínu môjho vozidla?

Prvým krokom je dezinfekcia rúk v súlade s pokynmi platnými vo vašej krajine.
Pokiaľ ide o vozidlo, všeobecným pravidlom je použitie vlhkej handričky a čistiaceho prostriedku s obsahom alkoholu (informácie o minimálnom percentuálnom obsahu alkoholu nájdete v miestnych požiadavkách).
Toto sú oblasti, ktoré vyžadujú maximálnu pozornosť: volant, radiaca páka, parkovacia brzda, kryty (čalúnenie) sedadiel, dverové panely, gumové alebo kobercové rohože, stredová konzola, rukoväte dverí, panel s tlačidlami na elektrické ovládanie okien a vo všeobecnosti aj ovládacie prvky nastavenia.
Keď to bude znova možné, navštívte niektoré z autorizovaných servisných centier v sieti spoločnosti FCA, kde vám dokonale a profesionálne celé vozidlo vydezinfikujú.

Špecifické pokyny súčasti vozidla

Je prirodzené, že ideálnym riešením je odstaviť vozidlo do garáže (ak to je možné) a chrániť ho tak pred poveternostnými vplyvmi.

Lak

Vyčistite karosériu a odstráňte najmä vtáčí trus a nánosy, ktoré môžu mať korozívny vplyv na lak, keďže hrozí riziko poškodenia lakovaných plôch.


Čelné svetlomety, zadné svetlá, sklenené, plastové a gumové časti

Rovnaké odporúčania sa vzťahujú na lakované povrchy.


Profily a tesnenia

Skontrolujte dverové tesnenia a tesnenia okien, či v nich nie sú zachytené malé kamienky alebo iné cudzie telesá – v opačnom prípade hrozí riziko poškodenia a zhoršenia tesniacej funkcie gumových profilov.
Stierače V dôsledku nečinnosti a vystavenia pôsobeniu slnečného žiarenia obvykle gumová časť stieračov priľne k čelnému sklu, v dôsledku čoho dochádza k jej poškodeniu a zníženiu účinnosti stierania. Aby nedošlo k tejto situácii a ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, ponechajte stierače vo zdvihnutej polohe alebo medzi stieraciu časť stieračov a čelné sklo vložte kúsky kartónu.

Keď vozidlo ostane dlhšiu dobu odstavené, môže dôjsť k fenoménu s názvom „DEFORMAČNÉ SPLOŠTENIE“, čo znamená postupné splošťovanie pneumatík v dôsledku hmotnosti vozidla spočívajúcej v bode pneumatiky, ktorým sa behúň dotýka povrchu. Po opätovnom naštartovaní vozidla môže takéto sploštenie počas úvodných kilometrov spôsobiť mierne vibrácie, ktoré po prejdení niekoľkých kilometrov ustanú.

Tlak

Snažte sa zachovávať požadovanú hodnotu nahustenia pneumatík podľa požiadaviek v príručke vlastníka vozidla alebo návštevou webovej platformy https://aftersales.fiat.com/elum, na ktorej nájdete požadované hodnoty.

Pohyb vozidla

Občas sa snažte premiestniť vozidlo z miesta, na ktorom je zaparkované, stačí kúsok dopredu alebo dozadu. Cieľom je zmeniť kontaktný bod medzi pneumatikami a povrchom.

Súčasť vozidla, ktorá umožňuje aktivovať štartéru štartovať pomocou výboja elektrickej energie, ktorá zachováva aktivitu elektrického systému vozidla aj vtedy, keď sa vozidlo nepoužíva.

Príslušenstvo a zariadenia

Odpojte všetky USB zariadenia alebo iné zariadenia z portov USB a cigaretových zapaľovačov.

Systém proti krádeži

Ak je to možné (vozidlo je chránené alebo zaparkované v garáži), zavrite vozidlo manuálne kľúčom – nie diaľkovým ovládaním. Takto sa zabráni aktivácii zariadenia na ochranu proti krádeži a relatívnemu využívaniu energie.

Odpojenie

Ak je to v konkrétnom vozidle možné (prečítajte si pokyny v príručke vlastníka), ide o jednoduchú operáciu, ktorú zvládne vykonať každý.
Odpojte akumulátor odpojením rýchlospojky záporného pólu podľa vyobrazenia na nasledujúcom obrázku (pól je označený znamienkom „–“).

Nabíjačka

Alternatívny postup: ak je to možné (garáž/parkovací priestor s elektrickou zásuvkou), k akumulátoru môžete pripojiť nabíjačku z radu príslušenstva MOPAR (https://b2b.moparstore.it/), ktorá okrem merania úrovne nabitia akumulátora pravidelne aktivuje krátke fázy dobíjania, čím akumulátor ostáva nepretržite v dobrom stave.

Používanie


Najmenej raz týždenne na 15 – 20 minút naštartujte vozidlo (bez pohybu) a udržujte otáčky motora v rozsahu od 1200 do 2000 ot./min. Dbajte na to, aby boli svetlá a všetko príslušenstvo počas tejto doby vypnuté.
Neštartujte motor iba niekedy a nakrátko tak, že ho necháte spustený na voľnobeh.

Skladá sa z plniaceho hrdla, nádrže, palivových potrubí, vstrekovačov… ide o systém vozidla, ktorý umožňuje prietok paliva z nádrže do valcov motora.

Doplnenie paliva

Ak je to možné, neponechávajte vozidlo s nízkou hladinou paliva (rezervou), aby nedochádzalo k cirkulácii nečistôt, ktoré sa v nádrži môžu nachádzať.
Nádrž však nemusí byť úplne plná.

Nemusia byť doplnené po maximálnu hladinu ani ich nie je potrebné vymieňať (prečítajte si príručku vlastníka)
Keď začnete vozidlo používať znova, odporúčame, aby ste skontrolovali okolie vozidla aj priestor pod vozidlom a overili, či nedochádza k únikom kvapalín.

Nevyžaduje sa žiadna údržba ani špecifické opatrenia.

Vizuálna kontrola

Ak zistíte, že trecie povrchy diskov sú zoxidované, ide o normálny stav.
Po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky prvých niekoľko metrov jazdite opatrne, aby ste odstránili oxidačnú vrstvu vytvorenú na kontaktných plochách.

Parkovacia brzda

Je možné, že počas uvoľňovania parkovacej brzdy bude zo zadnej časti vozidla vychádzať mierny hluk.
Je to spôsobené odsunom brzdovej doštičky od povrchu disku (normálne fungovanie), ktorého povrch môže byť znečistený alebo zoxidovaný. Po naštartovaní motora vozidla tento hluk okamžite ustane.