PODPORA

MOPAR®

Mopar® je značka skupiny Fiat, ktorá sa zaoberá predajom originálnych dielov a príslušenstva a tiež službami starostlivosti a údržby vozidiel Fiat SpA a Chrysler Group LLC. Poslaním značky Mopar je zabezpečiť zákazníkom značky Jeep® pôžitok z vlastníctva vozidla po celú dobu jeho životnosti, a síce poskytnutím špičkových popredajných služieb. Mopar® sa stará o automobil od okamihu, kedy opúšťa dílerstvo. Zákazníkom poskytuje služby najvyššej kvality, pri ktorých využíva najmodernejšie technológie, inovatívne produkty, a tiež kvalitné a originálne diely.

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY

Iba tí, ktorí poznajú každý detail a súčasť vozidla sa môžu dokonale postarať o jeho ďalšie potreby. Originálne náhradné diely Mopar® sú navrhnuté a skonštruované tak, aby zaistili spoľahlivosť, komfort a výkon, aké vykazuje automobil v okamihu, keď opúšťa továreň.

PRÍSLUŠENSTVO

Mopar® zákazníkom ponúka širokú škálu príslušenstva pre ďalšiu úpravu vozidiel Jeep®, ktorá je priebežne dopĺňaná a modernizovaná. Výrobky uvedené v katalógu sú jedinečné v tom, že sú vyvíjané v priamej spolupráci s konštruktérskym tímom, ktorý sa podieľal na vývoji samotného vozidla. Takýmto prístupom sa dnes nemôže pochváliť žiadna iná spoločnosť z oblasti popredajných služieb. Vozidlá so sedemotvorovou maskou ponúkali vždy veľmi pestrú škálu úprav. Najmä Wrangler, pre ktorý vznikli špeciálne série pre kompletnú moparizáciu. Ostatne stačí si spomenúť napríklad na Wrangler Mountain. Avšak k dispozícii je aj rad príslušenstva ponúkaného jednotlivo, napríklad chrómované alebo lakované rámčeky, kryty vonkajších spätných zrkadiel, alebo lakovaný kryt rezervného kolesa s logom Jeep®. Mopar® sa podpísal aj na modeli Grand Cherokee S Limited, pre ktorý dodal koncovky výfuku a difúzor v zadnom nárazníku. Tieto prvky sú zahrnuté tiež v katalógu príslušenstva Mopar®.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

 

Potrebujete informáciu alebo pomoc? Hľadáte servis alebo autorizovaného predajcu? Chcete byť informovaní o prebiehajúcich akciách?
Zákaznícky servis I Am Jeep® poskytuje:

  • informácie o modeloch a službách, o predajnej sieti a ponúka najvhodnejšie riešenie
  • cestnú asistenčnú službu 24 hodín denne, 365 dní v roku, ktorá v prípade poruchy alebo nehody zaisťuje odtiahnutie, opravu a pristavenie náhradného vozidla

 

Bezplatná infolinka: 0800 900 001 (dostupná pre volania zo SR v pracovných dňoch od 8-17h, asistenčná služba dostupná 24 h denne). Volania zo zahraničia: +420 221 586 512. E-mail: customercare.sk@fcagroup.com. Pre informácie o náhradných dieloch kontaktujte Váš najbližší autorizovaný servis

 

ÚDRŽBA

Každé vozidlo vyžaduje pravidelnú údržbu. Skupina Fiat preto pre každý model a verziu zostavila individuálny plán pravidelnej údržby, ktorý je nevyhnutný pre zachovanie bezpečnosti a výkonnosti. Vykonávanie pravidelných servisných prác tiež optimalizuje výkon a spotrebu paliva a počas životnosti vozidla zaručuje plnenie emisných predpisov a všeobecných pravidiel ochrany životného prostredia. Vozidlo bude udržiavané v stave, ktorým vyhovie pravidelnej technickej kontrole požadovanej zákonom.

Jeep® 5 rokov záruka

Záruka 5 rokov /100 000 km na VŠETKY VOZIDLÁ JEEP

Podmienky:

  • Na všetky vozidlá poskytuje JEEP 2 roky základnej záručnej doby a naviac 3 roky rozšírenej záruky na hnacie ústrojenstvo s limitom do 100.000 km. S každým vozidlom JEEP zakúpeným u autorizovaných predajcov je spojený komplexný servis a rozsiahle záruky. JEEP poskytuje svojim zákazníkom základnú dvojročnú záruku, rozšírenú o 3 roky (do 100 000 km) na mechanické výrobné vady, 2-ročnú záruku na výrobné závady laku a 7-ročnú záruku na prehrdzavenie viditeľných plechových dielcov vonkajšej časti karosérie s povrchovou úpravou. Počas základnej dvojročnej záruky nie je v rámci podmienok obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je 24 hodín denne v celej Európe k dispozícií asistenčná služba.
  • Ponuka rozšírenej záruky platí na vozidlá objednané do výroby od 1.2.2013, predané cez autorizovaného dealera a následne registrované v SR. Rozsah a podmienky záruky sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke vozidla resp. v podmienkach produktu rozšírenej záruky.

ZÁRUKA

Záruka na konštrukciu vozidla
Na všetky nové vozidlá je poskytovaná záručná doba 2 roky od dátumu  začiatku záruky uvedenom v záručnom liste vozidla. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, ktoré sú opravené bezplatne a s využitím originálnych dielov alebo repasovaných dielov Mopar.
Záručné opravy sú vykonávané u dealera Jeep® a zahŕňajú:

  • opravu alebo výmenu chybnej časti
  • náklady na prácu potrebnú na výmenu alebo  opravu
  • dodanie spotrebného materiálu potrebného na vykonanie záručnej opravy

Záruka na lak
Záruka je poskytovaná na výrobné vady laku, a to v dobe trvania 24 mesiacov od dátumu začiatku záruky uvedenom v záručnom liste vozidla.
Záruka sa vzťahuje na celé vozidlo alebo časti v rozsahu potrebnom na odstránenie anomálie zistenej v súlade so štandardnými podmienkami výrobcu.

Záruka proti prehrdzaveniu
Na vaše vozidlo sa vzťahuje záruka proti prehrdzaveniu karosérie.
Táto záruka pokrýva náklady na všetky diely a prácu potrebnú na opravu alebo výmenu akéhokoľvek plechového dielu, ktorý vykazuje známky prehrdzavenia. Záruka sa nevzťahuje na povrchovú koróziu v dôsledku narušenia laku kamienkami alebo poškriabaním.
Táto záruka sa riadi dvoma časovými limitmi, a to od začiatku záruky uvedenom v záručnom liste vozidla:

  • pre plechové diely karosérie (lakované a viditeľné zvonku) je časový limit 7 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
  • pre ostatné plechové diely je limit 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov

CESTNÁ ASISTENCIA

Mobilná dielňa
V prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu mechanickej alebo elektrickej poruchy, palivovej chyby (nedostatok paliva, nesprávne palivo), defektu pneumatiky alebo vybitej batérie vyšleme mechanika, ktorý zaistí opravu na mieste.

Odtiahnutie
Ak je vaše vozidlo nepojazdné, zaistíme jeho odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu.

Náhradné vozidlo
Počas opravy vám môžeme poskytnúť náhradné vozidlo.

Náklady na dopravu
Ak oprava nemôže byť vykonaná v ten istý deň a vy sa nachádzate viac ako 50 km od svojho bydliska, ponúkneme Vám možnosť bezplatného návratu do miesta vášho bydliska alebo možnosť vybrať si niektorú z ponúk a pokračovať v ceste.

Ubytovanie v hoteli
Ak oprava nemôže byť vykonaná v ten istý deň a vy si prajete počkať, ako bude opravený, zaistíme vám ubytovanie v hoteli. Hotel vám bude uhradený v prípade, že vaše bydlisko je vzdialené viac ako 50 km.

Prevzatie opraveného vozidla
V prípade opravy nepojazdného vozidla vám uhradíme cestovné výdavky, aby ste si mohli prevziať svoj voz, akonáhle bude opravený. Úhrada cestovného sa týka prípadu, že vaše bydlisko je vzdialené viac ako 50 km.

Prevoz vozidla
V prípade, že oprava vozidla nemôže byť zabezpečená do piatich dní, váš automobil necháme previezť a opraviť v autorizovanom servise v blízkosti vášho bydliska.

Pick-up & go (exkluzívna služba pre Jeep Grand Cherokee)
V prípade, že vozidlo nemôže byť opravené na mieste, zaistíme odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu a tam, kde je to možné zaistíme súčasne náhradné vozidlo.

Informačný servis
Podľa smien a otváracích hodín predajcov.