Aj keď moderný svet a doba prichádzajú v oblasti mobility s novými výzvami, značka
Jeep® zostáva aj naďalej ikonou slobody a dobrodružstvom pre budúce generácie.

Trvalo udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia a sociálne
vedomie nie sú pre Jeep® len prázdnymi frázami ale predstavujú kľúčové princípy, podľa ktorých sa značka riadi.

Preto sa zrodil pohon 4xe.
Elektrifikácia sa stala jadrom konceptu e-mobility a
účinnosť, výkon a zodpovednosť predstavujú piliere, na ktorých stojí koncept.

4xe odštartoval revolučnú éru v histórii značky Jeep®.