Aj keď moderný svet a doba prichádzajú v oblasti mobility s novými výzvami, značka
Jeep® zostáva aj naďalej ikonou slobody a dobrodružstvom pre budúce generácie.

Trvalo udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia a sociálne
vedomie nie sú pre Jeep® len slová, ale predstavujú kľúčové princípy,
podľa ktorých sa značka riadi.

Preto sa zrodil pohon 4xe.
Elektrifikácia sa stala jadrom konceptu e-mobility značky Jeep® a
účinnosť, výkon a zodpovednosť sú poliere, na ktorých koncept stojí.

4xe odštartoval revolučný éru v historii značky.